Công ty cổ phần Nishio Tech

[Xỉ] thường xuất hiện ở lò ủ dung dịch nhôm

Nhôm tạo ra [xỉ] ở phần tiếp xúc với không khí và bề mặt tiếp xúc với vật liệu chịu lửa của lò ủ, và xâm thực vào bên trong vật liệu chịu lửa, làm hư hỏng lò, giảm tuổi thọ của lò.

Phương pháp để hạn chế tối đa hư hỏng do [xỉ] của lò ủ

Bước
1

Rút hết dung dịch nhôm của lò ủ ra 2 ~ 3 lần 1 năm, dùng khoan đá cầm tay loại nhỏ để loại bỏ nhôm đóng rắn bám trên thành lò [xỉ] của lò ủ, và làm sạch bên trong.

Bước
2

Dùng máy phun sơn phủ toàn bộ bề mặt với dung dịch 1 (NT-ALF), và làm khô bề mặt.

Bước
3

Tiếp theo sơn phủ bề mặt với dung dịch 2 (NT-ZR) là hoàn thành.

Bằng việc thực hiện theo phương pháp này, trong các lần tiếp theo cho dù có [xỉ] đi nữa thì cũng dễ dàng loại bỏ việc xâm thực của [xỉ] vào thành lò, không làm hư hỏng lò ủ, kéo dài tuổi thọ của lò ủ.